Retro Radio

De muziek waar jij mee bent opgegroeid

Retro Radio

Een feest van muzikale herinneringen

Retro Radio

Alléén maar goede muziek


Jeugdsentiment: de gulden

01-09-2017

Vanaf de middeleeuwen tot januari 2002 was het een wettig Nederlands betaalmiddel: de gulden. Betalingen werden verricht met rijksdaalders (ƒ 2,50), guldens (ƒ1,00), kwartjes (ƒ0,25), dubbeltjes (ƒ0,10) of stuivers (0,05). Hoewel de gulden al jarenlang geen geldig betaalmiddel meer is, gebruiken we het nog dagelijks in onze taal: het kwartje is gevallen, de gulden middenweg… Op 1 januari 2002 werden munten en bankbiljetten omgewisseld met de euro, om een einde te maken aan de schommelende wisselkoersen en om het Europese betaalverkeer eenvoudiger te maken.

In het eerste jaar na de overgang werd nog wel eens een euro prijs omgerekend naar het niveau naar de gulden, maar nu doet bijna niemand dit meer. Een veel gehoorde mening is dat de kosten voor levensonderhoud gestegen zijn door de komst van de euro. Uit onderzoek blijkt dat dit echter niet zo is. De euro is slechts een middel om de gestegen kosten te betalen en geen schuldige. Kijk maar naar de uitschieters in het rijtje: benzine en koffie. Die prijzen worden voor een groot deel bepaald door andere factoren, zoals meer vraag naar olie of een mislukte oogst in Brazilië. Daar kan de euro niet zoveel aan doen.

Een deel van de boodschappen is naar verhouding zelfs goedkoper geworden. In dit kader spreekt men dan ook wel van "gevoelsinflatie".